Den personlige historie

Vi startede Sigrid Fonden fordi vi vil være med til at gøre livet sjovere for indlagte børn og deres søskende.

Tilbage i december 2017 fik vi lille Sigrid, som er født med et teratom, en tumor som hun kun få dage gammel skulle have bortopereret. Vi havde mange bekymringer omkring selve operationen, komplikationer og risiko for mén derefter. Sigrid blev opereret blot 3 dage gammel, hvilket resulterede i en del indlæggelsestid, som gjorde at vi var splittet mellem vores to ældre døtre derhjemme og Sigrid som var indlagt.

Vi blev enige om at involvere vores store børn mest muligt, og forklare dem situationen i et sprog forståeligt for dem. Den bedste måde hvorpå de store piger blev involveret i forløbet, var ved at være fysisk tilstede på sygehuset.

Det var altafgørende for os at pigerne forbandt sygehusbesøgene med noget positivt og et sted de havde lyst til at komme – måske de endda kunne nå frem til den konklusion, at det var sjovt at besøge Sigrid på sygehuset. Det var her de første tanker om at kunne gøre en forskel begyndte.

Sigrids diagnose betyder at vi i fremtiden kan vente os en del sygehusbesøg, hvorfor vi ønsker at hun ligeledes skal forbinde sygehuset med et rart sted at komme – et sted hun på ingen måde skal frygte.

Forklaring på et teratom

Sigrids misdannelse, som tidligere nævnt et teratom, lignede ved fødslen en 3. fod, som voksede udfra halebensregionen. Ved en scanning af Sigrids mave blev påvist at teratomet var dobbelt så stort opad rygsøjlen.
Teratomer er svulster, som dannes af flere celletyper. Svulsten har sin oprindelse fra kimceller i fosterstadiet. Teratomer omfatter både godartede, veludviklede cyster, og kompakte, umodne kræftsvulster.
De godartede svulster dominerer, men der er altid en risiko for, at en godartet svulst bliver ondartet, hvilket er årsagen til at vi har fået en plan fra børneonkologisk afdeling i Odense om at Sigrid skal følges hos dem de næste 5 år frem med hyppige skanninger, blodprøver og undersøgelser af Sigrids motoriske udvikling, samt senere evaluering på om Sigrid har mén efter det kirurgiske indgreb.