Overskudserklæring

SigridFonden har igennem de seneste år indsamlet penge og opfyldt ønsker rundt om på landets hospitaler. Hvert år skal vi søge om et nyt indsamlingsbevis. I samme omgang skal der laves et regnskab for det indsamlings år som er gået.

Vi skal naturligvis vise hvad penge bliver brugt til, dette gøres via regnskaberne. Såfremt det i et indsamlings år er et overskud, går det videre til året efter. Vi skal dog stadig synliggøre hvad de overskydende penge bruges til. Hermed kan overskudserklæringen for perioden 01.04.20219-31.03.2020 findes.

Derudover kan de offentlige regnskaber også findes her.